<% Set Baglanti=Server.CreateObject("Adodb.Connection") Baglanti.Open Cumle Set Rs=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu="Select * from soy order by dtarih" Rs.Open Sorgu, Baglanti, 1, 1 %> alt
<% if session("yetki")="" then %> Kullanıcı Adı :    Şifre :    <% End If %> <% If session("yetki")<>"" Then %> <% If session("yetki")="no" Then %> Görüntüleme <% End If %> <% If session("yetki")="yes" Then %> Düzenleme <% End If %> Modu.         >>   <% End If %> ">

Bütün Kayıtlar (Doğum Sırasına Göre)

<% i=1 rs.movefirst do while not rs.eof %> <% if session("yetki")<>"" then %> " style="text-decoration: none"> <% End If %> <%= i & "-" %><%=rs("ad")%>  <%=rs("soyad")%>  <% if session("yetki")<>"" then %> <% If session("yetki")="yes" Then %> " style="text-decoration: none">[düzenle] <% End If %> <% End If %>
<% i=i+1 rs.movenext loop %> <% If session("yetki")="yes" Then %> Yeni Kayıt <% End If %>

Altıok ailesindenseniz, ayrıntıları görmek veya kendinizi eklemek için lütfen mesaj gönderin

ganim altıok